Event Conditions

  • Course registration is binding.
  • Upon cancellation more than 1 week before the course start date, we invoice 50% of the course fee.
  • Upon cancellation less than 1 week before the course start date, we invoice the full course fee.
  • We reserve the right to cancel scheduled courses
  • We reserve the right to invoice some courses in advance

EndNote

Delta på vårt online EndNote kurs fra ditt eget kontor. Alt du trenger er datamaskin med internett tilgang og lyd for å delta.

I dette kurset gjennomgår vi alle de grunnleggende og mest brukte funksjonene i EndNote. Her lærer du hvordan du oppretter ditt eget biblliotek og legger til referanser og fulltekstartikler. Samt hvordan du bruker EndNote til å sette inn referanser i ditt Word dokument og generere litteraturlister.

I løpet av kurset vil du kunne stille spørsmål og få svar på dine EndNote spørsmål fra vår EndNote ekspert.

Event date 13. Sep 2017, 10:00
Event End Date 13. Sep 2017, 14:30
Available place 15
Individual Price 1500 NOK
Location Online

Participate in our online course for EndNote, from your own office. All you need is a computer with internet access and audio to participate!

In this course we will demonstrate the basics and most used features in EndNote. You will learn how to create your own library, and how to import references and full-text articles. Furthermore, we show how to use EndNote to insert references in your Word document and generate bibliographies in your chosen journal style.

During this course you will be able to ask questions and get answers from our EndNote experts.

Event date 14. Sep 2017, 10:00
Event End Date 14. Sep 2017, 14:30
Available place 15
Individual Price 150 EURO + tax
Location Online

In medicine EndNote is the most widely used reference tool for both research and clinical knowledge management. EndNote has all the features you need to help you from literature search to publication.

In the course you will get all the necessary know how of EndNote. Particular focus is placed on the use of medical databases (PubMed, DIMDI) and search strategies with EndNote.

Event date 18. Sep 2017, 9:15
Event End Date 18. Sep 2017, 16:00
Available place 10
Individual Price 480 GBP + tax
Location London

Time to publish your scientific results? Then this is the right course for you! In this course you will learn methods and strategies that makes it easier to write your manuscript.

During the course we review examples in all phases of the writing process, so that you at the end of the day can write your manuscript with enthusiasm and self-confidence.

Event date 19. Sep 2017, 9:00
Event End Date 19. Sep 2017, 16:00
Available place 10
Individual Price 520GBP + tax
Location London

Inom medicin är EndNote det mest använda verktyget för referenshantering inom medicin för både forskning och kunskapshantering på klinik. EndNote har alla funktioner du behöver för att hjälpa dig från litteratursökning till publicering.

I kursen får du all nödvändig kunskap i EndNote. Särskilt fokus läggs på användningen av medicinska databaser (PubMed, DIMDI) och sökstrategier med EndNote.

Event date 23. Sep 2017, 9:15
Event End Date 23. Sep 2017, 16:00
Available place 3
Individual Price 4200/3570/2940 SEK+moms
Location Gothenburg, Alfasoft AB

Inom medicin är EndNote det mest använda verktyget för referenshantering inom medicin för både forskning och kunskapshantering på klinik. EndNote har alla funktioner du behöver för att hjälpa dig från litteratursökning till publicering.

I kursen får du all nödvändig kunskap i EndNote. Särskilt fokus läggs på användningen av medicinska databaser (PubMed, DIMDI) och sökstrategier med EndNote.

Event date 05. Oct 2017, 9:15
Event End Date 05. Oct 2017, 16:00
Available place 12
Individual Price 4200/3570/2940 SEK+moms
Location Gothenburg, Alfasoft AB

EndNote er det mest brukte verktøyet for referansehåndtering innen medisin. Både innen forskning og informasjonshåndering har EndNote alle funksjonene du trenger, og hjelper deg med alt fra litteratursøk til publisering av dine vitenskapelige artikler.

I dette kurset får du all nødvendig kunnskap om bruken av EndNote til egen forskning og publisering. Kurset er ment for medisinere, men andre vil også ha nytte av dette kurset. Fokus vil ligge på søk og bruk av medisinske databaser (Pubmed, DIMDI), samt medisinske termlister og tidsskriftstiler.

Event date 06. Oct 2017, 9:00
Event End Date 06. Oct 2017, 16:00
Available place 10
Individual Price 4200/3570/2940 NOK
Location Lillestrøm, Alfasoft AS

Time to publish your scientific results? Then this is the right course for you! In this course you will learn methods and strategies that makes it easier to write your manuscript.

During the course we review examples in all phases of the writing process, so that you at the end of the day can write your manuscript with enthusiasm and self-confidence.

Event date 06. Oct 2017, 9:00
Event End Date 06. Oct 2017, 16:00
Available place 12
Individual Price 4800/4080/3850 SEK
Location Gothenburg, Alfasoft AB

Time to publish your scientific results? Then this is the right course for you! In this course you will learn methods and strategies that makes it easier to write your manuscript.

During the course we review examples in all phases of the writing process, so that you at the end of the day can write your manuscript with enthusiasm and self-confidence.

Event date 07. Oct 2017, 9:00
Event End Date 07. Oct 2017, 16:00
Available place 12
Individual Price 4800/4080/3360 NOK
Location Lillestrøm, Alfasoft AS

Ont om tid men du behöver komma igång med EndNote? Delta på vår EndNote onlinekurs!

Du deltar från din egen dator och slipper exempelvis rese-, och övernattningskostnader. Allt du behöver är internetuppkoppling och headset (eller högtalare och mikrofon).

I kursen visar vår kurshållare dig de grundläggande funktionerna i EndNote - från att skapa ett nytt referensbibliotek till ett färdigt dokument i Word med citeringar och referenslista.

Event date 14. Nov 2017, 10:00
Event End Date 14. Nov 2017, 14:30
Available place 15
Individual Price 1500 SEK + moms
Location Online