Helse Sør-Øst: Lisensforespørsel for EndNote

Registrer deg i skjemaet under med din gyldige Helse Sør-Øst epostadresse for å få tilsendt lisensnøkkel og nedlastingslink for EndNote. (eksempelvis: ola.hansen@ous-hf.no / kari.olsen@vestreviken.no)

MERK!
Vær nøye med å skrive inn riktig epostadresse! Husk å sjekke spamboksen din dersom du ikke skulle motta din lisensinformasjon innen 1 time.

Følgende epostadresser er gyldige/kan brukes:
sshf.no, siv.no, sthf.no, ahus.no, ous-hf.no, sykehuset-innlandet.no, so-hf.no, vestreviken.no, sunnaas.no, sykehuspartner.no, kreftregisteret.no, rr-research.no og oslo-universitetssykehus.no.


Vi gjør oppmerksom på at lisensen bare er gyldig til ansatte ved Helse Sør-Øst, og at dersom ditt ansattforhold til Helse Sør-Øst skulle opphøre må lisensen avinstalleres.

 

Nyheter

Webside med skjema for automatisk utsendelse av programvare tilhørende lisensavtalen til Helse Sør-Øst HF.