Kursvilkår

  • Alle påmeldinger er bindende.
  • Ved avmelding mer enn en uke før kursstart faktureres 50% av kursavgiften.
  • Ved avmelding mindre enn en uke før kursstart faktureres hele kursavgiften.
  • Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs dersom vi får for få deltakere.
  • Enkelte kurs krever forhåndsfakturering. Dette vil bli opplyst om i kursbeskrivelsen.

Advanced Functionality using Mathcad (1 dag)

In this course, you will learn advanced functionality using Mathcad Prime 3.1. You will learn about Mathcad Prime 3.1 advanced functionality in data exchange and analysis, programming, symbolics, and differential equations. At the end of each module, you will find a set of review questions to reinforce critical topics from that module.

Event Info

Startdato 18. okt 2017, 9:00
Sluttdato 18. okt 2017, 16:00
Pris 3600 DKK
Speaker Magnus Eklund (Alfasoft AS)
Number Hours 6
Sted Karlslunde (Copenhagen, Denmark)
Vi tar ikke registreringer til dette eventet lenger.