Norske litteraturlistestiler / Output styles

Vi har samlet linker til nedlastbare norske litteraturlistestiler (Output Styles) for EndNote som er lagt ut av universitet og høgskoler i Norge.

Her finner du en oversikt over norske litteraturlistestiler for EndNote.

APA 6th

Chicago 16th A (Fotnote)

Harvard

IEEE

Hvordan laste ned og legge til en ny litteraturlistestil til din EndNote

Klikk ønsket nedlastingslink, og last ned litteraturlistestil filen til din datamaskin.

Du kan også velge å åpne direkte uten å lagre først. Når filen er lagret på din datamaskin dobbelklikk den for å åpne den i din EndNote.

Din nye litteraturlistestil vil da åpnes i din EndNote. For å legge den til din EndNote velg her File > Save As..., skriv inn ønsket navn i dialogvinduet som dukker opp, og klikk deretter Ok knappen i dette dialogvinduet. Din nye litteraturlistestil er nå lagt til din EndNote og du kan bruke den for formatering av referanser i dine dokumenter.

PS: Når du har lagt til litteraturlistestilen kan du lukke dette vinduet i din EndNote. Du kan nå også slette filen du lastet ned på din datamaskin.

For å prøve ut din nye litteraturlistestil åpne Word og EndNote menyfanen, sett inn noen referanser og klikk midt i Styles nedtrekksmenyen for å åpne menyvalgene her.

Select another style i Word

 

Fra menyvalgene som dukker opp velg første valg som er Select Another Style..., og i dialogvinduet som dukker opp finn og marker din nye litteraturlistestil, og klikk deretter Ok knappen. (Tips: Du kan skrive de 2-3 første bokstavene til stilen du ønsker for raskt å hoppe nedover i listen)

Valg av ny litteraturlistestil i Word

EndNote vil nå formatere dine referanser og genere en litteraturliste etter innstillingene og reglene i din valgte litteraturlistestil.

Få mer utbytte av din EndNote

Litteraturoversikter er en del av all forskning og kan være både tidkrevende og overveldende. Ved å benytte NVivo og EndNote sammen får du den hjelpen du trenger.

crossaleendnotenvivo2

Klikk her for å lære mer!