Hvordan gjenopprette et skadet EndNote bibliotek

I denne artikkelen ser vi på forskjellige metoder for å gjenopprette et skadet/korrupt EndNote bibliotek.

Vi anbefaler at du lagrer ditt EndNote bibliotek lokalt på din datamaskin. Mange lagrer på et (delt) nettverksdrev/disk. Dette er greit dersom nettverket fungerer optimalt, men dersom du opplever at ditt bibliotek blir skadet som følge av dette anbefaler vi at du lagrer lokalt i stedet. Noen lagerer sine bibliotek i en nettlagringstjeneste som f.eks. DropBox, Google Drive, OneDrive, iCloud, etc. Dette er noe vi ikke anbefaler, da dette ofte fører til skadede bibliotekfiler etter en tids bruk. Dersom du må bruke nettlagringstjenester anbefaler vi at du i stedet lagrer ditt bibliotek lokalt, og først etter at du er ferdig å bruke det/har lukket EndNote, kopierer og overfører biblioteket (.enl filen og .DATA mappen) til nettlagringstjenesten. Så når du ønsker å bruke biblioteket på en annen datamaskin, kopier og lagre lokalt på denne datamaskinen. Og åpne og bruk biblioteket lokalt.

Dersom du trenger backup og synkronisering av ditt bibliotek mellom flere datamaskiner anbefaler vi at du bruker EndNote online. Med en EndNote online konto (gratis til EndNote X7 brukere) kan du ta backup, synkronisere og dele grupper med referanser med andre. Du kan også aksessere ditt bibliotek fra hvilken som helst datamaskin med internett tilgang ved å logge inn til din EndNote online konto på www.myendnoteweb.com.

Her er noen kursvideor for EndNote online (engelsk):

Vær oppmerksom på at et EndNote bibliotek består av en bibliotekfil (.enl), og en .DATA mappe med samme navn som din bibliotekfil. De er alltid lagret i samme mappe på din datamaskin. Så dersom ditt bibliotek heter "Mitt forskerbibliotek", vil det på din datamaskin finnes en mappe der du finner filen "Mitt forskerbibliotek.enl" og datamappen "Mitt forskerbibliotek.DATA". Både filen og mappen er til sammen ditt bibliotek, og begge må kopieres/overføres dersom du ønsker å flytte eller ta backup av ditt bibliotek. Filen inneholder dine referansedata, mens datamappen inneholder dine PDF dokumenter og vedlegg (i PDF undermappen), samt grupper, indekser, termlister, etc.

Her er metodene du kan bruke for å gjenopprette et skadet bibliotek

For noen av stegene under trenger du å kunne se filtypen/endelsen til filer (.enl, .docx, .pdf, etc.) på ditt system. Her er en artikkel som viser hvordan du viser filtyper i Windows 7! Du kan også google "hvordan vise filtyper i ...." for ditt spesifikke system (bytt ut ... med Windows 8, Mac, etc.).

1. EndNote: Tools > Recover library

Dette er den enkleste og raskeste metoden for å gjenopprette et skadet bibliotek, og den du burde prøve først. Start EndNote (uten noen bibliotek), og velg Tools > Recover library, og prøv å åpne ditt skadede bibliotek (.enl filen).

2. Backup fra ditt EndNote online bibliotek

Denne metoden gjelder bare for dem som allerede har opprettet en EndNote online konto, og synkronisert sitt lokale bibliotek med EndNote online - før skaden skjedde!

 1. Start EndNote og lag et nytt, tomt bibliotek. Du kan kalle det nye biblioteket hva du måtte ønske (EndNote: File > New)
 2. Synkroniser ditt nye, tomme, lokale bibliotek med ditt EndNote online bibliotek (EndNote: Tools > Sync)
 3. Forhåpentligvis vil ditt nye bibliotek gjenopprettes med alle dine tidligere referanser og vedlegg.

3. Lag en ny .enl file fra din .DATA mappe

 1. Lag en ny, tom mappe på din datamaskin.
 2. Kopier den skadede .DATA mappen til den nye, tomme mappen.
 3. (Windows) Start Notepad/Notisblokk, og velg Fil > Lagre som..., og lagre en ny, tom Notepad fil i den nye mappen, med samme navn som din .DATA mappe + .enl. F.eks. dersom navnet på din .DATA mappe er "Mitt forskerbibliotek.DATA", lagre med navnet "Mitt forskerbibliotek.enl".
 4. (Mac) Åpne Text Edit applikasjonen og lagre en ny, tom tekstfil i den nye, tomme mappen du lagde i punkt 1. Gi tekstfilen samme navn som din .DATA mappe, f.eks. heter din .DATA mappe "Mitt forskerbibliotek.DATA", så gi tekstfilen navnet "Mitt forskerbibliotek". Gå deretter til den nye mappen (via Finder), og klikk/marker tekstfilen. Trykk deretter Command+I (samtidig) på tastaturet ditt. I Name & Extension feltet omdøp filen til "Mitt forskerbibliotek.enl", og klikk deretter OK, slik at filen får EndNote endelse (.enl).
 5. Åpne EndNote og velg Tools > Recover library, og åpne den nye EndNote filen (tekstfilen) du nettopp lagde. Forhåpentligvis greier EndNote å gjenskape ditt bibliotek.

4. Lag en ny .DATA mappe fra .enl filen

 1. Lag en ny, tom mappe på din datamaskin.
 2. Kopier din bibliotekfil (.enl) til denne nye mappen.
 3. Dobbelklikke/åpne den kopierte .enl filen. Klikk OK for at EndNote skal lage en ny, tilhørende .DATA mappe til denne .enl filen.
 4. Lukk EndNote.
 5. Kopier PDF mappen fra din gamle .DATA mappe, til din nye .DATA mappe.
 6. Åpne ditt nye bibliotek ved å dobbeltklikke den kopierte .enl filen. Dersom du får beskjed om at ditt nye bibliotek er skadet, er dette fordi en av dine PDF dokumenter er korrupt/skadet. Prøv å slett de PDF dokumentene du la til ditt bibliotek sist. Slett også veldig store PDF dokumenter (over 100 MB). Dobbelklikk den kopierte .enl filen, sjekk, slett PDF, åpne, sjekk, slett PDF, åpne... Dersom du kan åpne det nye biblioteket gå til steg 7.
 7. Lukk EndNote. Kopier de tre "misc" filene og "db.opt" filen fra din gamle .DATA:rdb mappe, til din nye .DATA:rdb mappe.
 8. Åpne ditt nye bibliotek. Forhåpentligvis er alle dine referanser og vedlegg gjenopprettet.

Det finnes også en 5. metode. Dersom et bibliotek ikke lar seg gjenopprette med medtodene over kan to overføre biblioteket til en Mac datamaskin med EndNote installert, og denne vil gjenopprette biblioteket (prøv å åpne eller EndNote: Tools > Recover library funksjonen). Så dersom du har tilgang til en Mac datamaskin kan du også prøve dette.

 

Få mer utbytte av din EndNote

Litteraturoversikter er en del av all forskning og kan være både tidkrevende og overveldende. Ved å benytte NVivo og EndNote sammen får du den hjelpen du trenger.

crossaleendnotenvivo2

Klikk her for å lære mer!