010101 cpp banner

[24.january.2017] HIGH-PERFOMANCE AND LOW-LATENCY C++ WITH HERB SUTTER.


Kurs inom effektivitet, concurrency, parallellism, moderna hårdvara och modern C++ 11/14/17

Herb Sutter är tillbaka i Europa! Denna intensiva tredagarskurs kommer ge utvecklare kunskapen och förmågan som krävs för att skriva hög-prestanda och låg-latens kod i dagens moderna system genom att använda moderna C++11/14/17. Kursmaterialet är på engelska och kursläraren talar på engelska. Kursen genomförs i Stockholm den 25-27 april.

Läs mer