INTEL C++ OCH FORTRAN XE 2018

Marknadsledande utvecklingssvit för optimerad applikationsprestanda

Intel DPD NEWBoxShots PSXE

KÖP VIDEO

Intels sviter erbjuder både C/C++, Fortran och Python utvecklare en omfattande verktygssvit som inkluderar Intels marknadsledande kompilatorer och bibliotek, programmeringsmodeller för utveckling av parallell kod och kompletterande analysverktyg. Den kan integreras med Visual Studio och GNU verktygsfält för att optimera produktiviteten och samtidigt behålla befintlig utvecklingsmiljö.

Intel C++ och Fortran lösningar ökar produktiviteten och säkerställer stabila applikationer som utnyttjar kraften i flerkärniga processorer. Med denna produktsvit kan utvecklare konstruera, bygga och debugga, kontrollera och stämma av applikationer snabbare än någonsin! Intel Parallel Studio XE 2018 erbjuds i tre svit-editioner; Composer, Professional och Cluster.

Översikt

Intel Parallel Studio XE erbjuds i tre olika editioner för plattformarna Windows, Linux och Mac. Nedanför finner du specifierat vad de olika editionerna innehåller för dig är C/C++ och Fortran utvecklare.

 

INTEL PARALLEL STUDIO COMPOSER EDITION

Composer Edition inkluderar kompilatorer, prestanda bibliotek och parallella modeller optimerade att bygga snabb parallell kod

Intels prisbelönta kompilatorer för C++ och Fortran utvecklare. Intel Composer finns för Windows, Linux och Mac OS X och levererar avancerade funktioner för utveckling av parallella applikationer med överlägsen prestanda. Enligt nyligen framtagen benchmarkrapport erbjuder Intels kompilatorer överlägsen prestanda jämfört med sina konkurrenter.

Med Intel Parallel Studio XE Composer edition ingår förutom C++ och Fortran kompilatorer även ett flertal bibliotek och komponenter för att optimera prestanda och utvecklingstid:

 • Intel C/C++ och Fortran kompilator – marknadens snabbaste kompilatorer
 • Intel Distribution for Python
 • Intel Math Kernel Library - matematiskt bibliotek för att accelerera prestanda och utvecklingstid
 • Intel Intel IPP – multimedia bibliotek för att accelerera prestanda och utvecklingstid
 • Intel Threading Building Blocks Bibliotek – bibiliotek för att utvecklaren inte ska behöva skriva egna trådmoduler
 • Intel Cilk Plus – 3 kraftfulla kommandon för parallellism

Rogue Wave IMSL Fortran
Det är möjligt att köpa till biblioteket Rogue Wave IMSL Fortran som ett tillägg till Intel Parallel Studio XE Composer Edition och är alltså tillgänglig som en bundling med Composer Edition. IMSL är standarden för hög prestanda matematiska- och statistiska bibliotek innehållande:
• Överlägsen precision och stabilitet genom 40 års förfiningar
• Ett omfattande set av mer än 1000 algoritmer
• Stöd för parallell process arkitektur sedan 1990
• Fungerar enkelt med mjukvaru och hårdvaru uppgraderingar INTEL PARALLEL STUDIO XE PROFESSIONAL EDITION

Professional Edition inkluderar allt som ingår i Composer edition. Den adderar en prestanda profiler, tråd design/prototyping och minnes & tråd debugger att designa, bygga, debugga och justera snabb parallell kod.

För C/C++ och Fortran utvecklare som förutom kompilator även efterfrågar Intels analysverktyg. Sviten finns för Windows och Linux och inkluderar följande verktyg:

 • Intel C/C++ och Fortran kompilator – marknadens snabbaste kompilatorer
 • Intel MKL och Intel IPP – matematiska och multimedia prestandabibliotek
 • Intel Threading Building Blocks och Intel Cilk Plus – programmeringsmodeller för parallell kod
 • Intel Advisor – tråd assistent för C, C++, C# och Fortran kod
 • Intel VTune Amplifier XE – prestanda- och trådprofiler
 • Intel Inspector XE – minnes- och trådsökare
 • Static Analysis – lokaliserar svårfunna defekter

 

INTEL PARALLEL STUDIO XE CLUSTER EDITION

Cluster Edtion inkluderar allt som ingår i Professional Edition. Den lägger till ett MPI kluster kommunikationsbibliotek, tillsammans med MPI felsök och justering för att designa, bygga, debugga och justera snabb parallell kod som inkluderar MPI.

För utvecklare som förutom kompilator och analysverktyg även behöver MPI biliotek och MPI analysverktyg. Cluster edtion inkluderar både C++ och Fortran kompilatorer och finns för för både Windows och Linux. Cluster edition inkluderar följande verktyg:

 • Intel MPI Library – Skalbart MPI biliotek
 • Intel Trace Analyzer and Collector – MPI kommunikations prestanda verktyg
 • Intel C, C++ och Fortran kompilatorer – marknadens snabbaste kompilatorer
 • Intel MKL och Intel IPP – matematiska och multimedia prestandabibliotek
 • Intel Threading Building Blocks och Intel Cilk Plus – programmeringsmodeller för parallell kod
 • Intel Advisor – tråd assistent för C, C++, C# och Fortran kod
 • Intel VTune Amplifier XE – prestanda- och trådprofiler
 • Intel Inspector XE – minnes- och trådsökare
 • Static Analysis – lokaliserar svårfunna defekter
 • Intel MPI Benchmarks – en open source svit av MPI och kluster benchmarkrapporterNyheter i Intel Parallel Studio XE 2018 i korthet

-Support för Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel AVX-512) i kompilatorer, bibiliotek och analysverktyg.
-Accelerera MPI applikationer med Intel Omni-Path Arkitektur.
-Nya Python funktioner för att accelerera HPC ytterligare.
-Prestanda snapshots av MPI, CPU, FPU och minnesanvändning med Intel VTune Amplifier.
-Avancerade analysfunktioner som ”roofline” analys i Intel Advisor för att identifiera optimeringsmöjligheter.
-Förenklade ”snapshot” funktioner i Intel VTune för snabb analys av delat minne och distribuerad minneskod på en och samma gång 

 

Matris som beskriver vad som ingår i de olika editionerna (både Fortran och C++)

ipsxe2017matris

 

Nyheter


Vad är nytt i Intel Parallel Studio XE 2018
-Support för Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel AVX-512) i kompilatorer, bibiliotek och analysverktyg.
-Accelerera MPI applikationer med Intel Omni-Path Arkitektur.
-Nya Python funktioner för att accelerera HPC ytterligare.
-Prestanda snapshots av MPI, CPU, FPU och minnesanvändning med Intel VTune Amplifier.
-Avancerade analysfunktioner som ”roofline” analys i Intel Advisor för att identifiera optimeringsmöjligheter.
-Förenklade ”snapshot” funktioner i Intel VTune för snabb analys av delat minne och distribuerad minneskod på en och samma gång
-Uppdaterade Fortran, C/C++, Python standarder samt IDE integrationer som exempelvis Microsoft Visual Studio:
                             -Full C++14 och initialt C++2017 stöd
                             -Full Fortran 2008 och initialt Fortran 2015 stöd
                             -Python 2.7 och 3.6 samt initialt OpenMP 5.0 stöd
                             -Microsoft Visual Studio 2017 integration
-Hitta snabbt möjligheter för snabbare kod genom att kombinera snapshot för MPI, CPU, FPU och minnesanvändning. Adderat MPICH och Cray support.
-Anropa de senaste Intel prestanda bibilioteken och Intel Python Distribution via APT GET, YUM och Conda.
-Nya, bättre redistributionsrättigheter för Intel Performance Libraries och Intel Distribution for Python.
-Och mycket mer…


Nyheter i Composer Edition 2018

-Initialt C++17 stöd, Open MP 5, Full C++14 support
-Full Fortran 2008 support
                             -Submoduler, BLOCK, överlägsen coarray prestanda
-Initialt Fortan 2015 stöd
-Full OpenMP 4.5 support, initial OpenM 5
                             -Tråda och vektorisera din kod genom att använda standard APIs


Nyheter i Professional Edition 2018

Intel VTune Amplifier 2018*
-Snabba mätningar för delad och distribuerbara minnesappar
-Kross OS analyser, tex analys av Linux från Windows eller macOS
-Profil insida konteinrar

Intel Inspector 2018**
-Förbättrad precision, förbättrar ROI med 12%-21%
-C++17 std::shared_mutex har lagts till
-Windows SRW Locks har adderats

*VTune Amplifier kan köpas separat produkt. Erbjuds numera endast med multiplattform-stöd.
**Intel Inspector kan inte längre köpas separat.

Nyheter i Cluster Edition 2018

MPI 2018
-Upp till 11 gånger snabbare startup tid
-Upp till 25% minskad tid att slutföra jobbet
-Support för senaste Intel Xeon skalbara processor
-Support för Open SHMEM applikationer

Intel Cluster Checker 2018
-Verifierar systemets hälsa
-Erbjuder förslag på åtgärder
-Adderar support för nya Intel silicon & plattform element
-Förbättrad diagnos output
-Check Intel Omni Path in depth
-Analysera data från multipla databas källor

 

Komponenter

Nedanför finner du en beskrivning av komponenter och bibliotek som ingår Intel Parallel Studio olika editioner (se matris under fliken översikt för att se vad som ingår i respektive edition):

Intel VTune Amplifier XE är en unik profiler för C, C++, C#, Fortran, Assembly och Java. VTune Amplifier XE 2013 hjälper dig att diagnostisera prestandaproblem på multi- och manycore processorer på Windows och Linux.

Intel Inspector XE är en felsökare och upptäcker tråd- och minnesläckor tidigt i utvecklingscykeln för att leverera säkra applikationer. Stöd finns för både Windows och Linux.

Intel Advisor XE är en trådassistent för C, C++, C# och Fortran. Den guidar utvecklaren genom design, automatiserade analyser som behövs för snabb och korrekt implementation. Intel Advisor har stöd för både Windows och Linux

Intel Threading Building Blocks är ett C++ bibliotek för att skapa högpresterande, skalbara parallella program. Intel TBB är det mest kompetenta sättet att implementera framtidssäkra parallella applikationer för att utnyttja kraften och prestanda multicore och many-core hårdvaruplattformar.

Intel Math Kernel Library innehåller en mängd rutiner för att accelerera applikationens prestanda och minska utvecklingstiden. Intel MKL innehåller vektoriserad och trådad Linear Algebra, Fast Fourier Transforms (FFT), Vector Math och statistiska funktioner.

Intel MPI Library hjälper applikationer att fungera bättre på Intel arktitektbaserade cluster. Med stöd för Message Passing Interface v2.2 optimerar den slutanvändarens prestanda. MPI biblioteken hjälper till att skapa applikationer som kan köras på multipla kluster.

Intel Integrated Performace Primitives är ett omfattande bibliotek av funktioner som hjälper utvecklingen av multimedia-, databehandling- och kommunikationsplattformar för Windows, Linux och OSX miljöer.

Intel Array Building Blocks är ett C++ bibliotek för vektor parallellisering. 

Vectorization Advisor ger dig verktyg och tips att vektorisera effektivt.

Intel Data Analytics Acceleration Library förbättra prestandan av dataanalys och maskinlärningsprogram 

MPI Snapshot förbättra klusterprestanda genom att analysera MPI processer snabbare

Länkar

Dokumentation 

Lär dig utnyttja tekniker och modeller för att optimera prestanda med Intels mjukvaror: Application Optimization for Intel Processors and Coprocessors - Programming CodeBook (PDF)

Webinar

Se inspelningen av Alfasofts webinar om Intel Python

Anmäl dig till Intels kommande Webinar


Blogar och artiklar

Nytt nummer av Intel Parallel Universe magasine är ute!

Application Performance and Power Consumption on Intel Xeon Phi: Både Intel Xeon processorerna och Intel Xeon Phi co-processorerna inkluderar varierande nivåer för att hjälpa minimera energi konsumtionen.

Modernizing Materials Code at OSC’s Intel Parallel Computing Center: Ett forskningslag på Ohio Supercomputers Center börjar moderisera en datormjukvara som använder en storskalig 3-D modellering för att forska i brottanalys i metaller

Why Parallelism? Understanding the architecture of the system is critical to understanding how to gain maximum performance. Att förstå arkitekturen i ett system är kritiskt för att veta hur prestandan ska maximeras


Lär dig mer

Parallel Programming Channel: Artiklar och nyheter om parallel programmering och kod-moderinisering.

Medverka på Alfasoft kommande kurser och seminarium:Alfasofts Intel-inriktade kurser finner du härLicensalt.

Intels utvecklingsverktyg säljs antingen som namngiven användare (single user) eller som flytande nätverks licens (floating). Vid beställning måste operativsystem väljas för att licensen ska bli rätt konfigurerad.

Det finns en separat version för studenter (student edition) och utbildningsinstitutioner (academic).


Support

Support och Resurser

Vid varje inköp av Intel mjukvara inkluderas ett ettårigt supportavtal som kan förlängas till ett reducerat pris. Avtalet inkluderar fri access till senaste version och access/support till äldre versioner tillsammans med:
-direkt och privat interaktion med Intels tekniker. Möjlighet att skicka med konfidentiell information och kodexempel.
-hjälp med dina tekniska frågor och andra produktbehov för både äldre och nyare versioner
-tillgång till Intel Community Forum som täcker alla Intels mjukvaror
-access till Intels självhjälpsbibiliotek som bygger på decennium av utvecklares erfarenhet av att skapa högprestanda kod.  


Alternativ för Support service förnyelse:

Pre-Expire förlängning - Förläng avtalet i ytterligare 12 månader innan avtalet går ut.
Post-Expire förlängning –Ett förlängningsavtal kan köpas upp till 12 månader efter att avtalet gått ut och börjar gälla från förnyelse tillfället.


Hjälplänkar:

Alfasoft rekommenderar följande Intel sidor för support- och resurshjälp:

Behöver du hjälp med din beställing, eller har frågor omkring Intels produkter eller supportavtal, vänligen skicka ett email till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring oss på +46 (0)31-604380.