Intel C++ XE 2020
Prisbelönt kompilator, prestandabibiliotek och analysverktyg för C och C++

Intel DPD NEWBoxShots PSXE

KÖP VIDEO FREE TRIAL

Intels C/C++ sviter erbjuder avancerade optimering- och multitrådsfunktioner, prestandaoptimerade bibiliotek och analysverktyg för att skapa snabb och pålitlig seriell och parallell kod.

 • Marknadsledande prestanda
 • Ett rikt set av komponenter för att effektivt parallellisera applikationer
 • Framtidssäkrade applikationer
 • Kompatibilitet med multipla kompilatorer mot flertalet operativsystem
 • Full support för C++11, C++14, C++17 och delvis C++20 stöd
 • Komplett support för OpenMP 5.0 

Intel Parallel Studio XE erbjuds i tre svit-editioner; Composer, Professional och Cluster. Se mer under fliken Översikt.

Översikt

Intel Parallel Studio XE for C++ erbjuds i tre olika editioner för plattformarna Windows, Linux och Mac. Nedanför finner du specifierat vad de olika editionerna innehåller för dig som är C/C++ utvecklare.

Intel har flera paketlösningar som riktar sig mot C/C++ utvecklare. Oavsett ifall du efterfrågar en enkel C/C++ kompilator eller en komplett klustersvit har Intel en lösning för dig. 


INTEL PARALLEL STUDIO XE COMPOSER EDITION FOR C++

Composer Edition inkluderar kompilatorer, prestanda bibliotek och parallella modeller optimerade att bygga snabb parallell kod.

Intels prisbelönta kompilator för C++ utvecklare. Intel Composer C++ finns för Windows, Linux och Mac OS X och levererar avancerade funktioner för utveckling av parallella applikationer med överlägsen prestanda. Enligt nyligen framtagen benchmarkrapport erbjuder nya Intel C++ Composer XE 2020 upp till 54% bättre prestanda än närmsta konkurrent. Intel C++ Composer kan integreras och användas med Visual Studio version 2017 och 2019.

Med Intel Parallel Studio XE Composer Edition for C++ ingår förutom kompilator även ett flertal bibliotek och komponenter för att optimera prestanda och utvecklingstid:

 • Intel C och C++ kompilator – marknadens snabbaste C++ kompilator
 • Intel Distribution for Python - hjälper till att prestandaförbättra Python applikationer
 • Intel MKL och Intel IPP – matematiska och multimedia prestandabibliotek
 • Intel Threading Building Blocks – programmeringsmodell för parallell kod
 • Intel-provided Debug Solutions - baserade på GNU GDB för debugging på CPU, Intel GUP och FPGA
 • Intel Math Kernel Library - Matematiskt bibliotek för att accelerera prestanda och utvecklingstid
 • Intel Data Analytics Acceleration Library (Intel DAAL) - bibliotek som hjälper till att reducera tid för att utveckla högprestanda applikationer

Obs. Composer Edtion erbjuds även för Fortran utvecklare samt i en kombinerad edtion med stöd för både C++ och Fortran.


INTEL PARALLEL STUDIO XE PROFESSIONAL EDITION FOR C++ 

Professional Edition inkluderar allt som ingår i Composer edition. Som tillägg erbjuder den även en prestanda profiler, en dynamisk minnes & tråd debugger att designa, bygga, debugga och justera snabb parallell kod samt ett asistentverktyg för att hitta flaskhalsar i din kod.

För utvecklare som förutom kompilator även efterfrågar Intels analysverktyg. Sviten finns för Windows och Linux och inkluderar följande verktyg:

 • Intel Advisor – tråd assistent för C, C++, C# och Fortran kod
 • Intel VTune Profiler – analyserar kod, isolerar problem och tipsar hur prestanda kan optimeras
 • Intel Inspector – minnes- och trådfelsökare för C, C++ och Fortran
 • Intel C och C++ kompilator – marknadens snabbaste C++ kompilator
 • Intel Distribution for Python - hjälper till att prestandaförbättra Python applikationer
 • Intel MKL och Intel IPP – matematiska och multimedia prestandabibliotek
 • Intel Threading Building Blocks – programmeringsmodell för parallell kod
 • Intel-provided Debug Solutions - baserade på GNU GDB för debugging på CPU, Intel GUP och FPGA
 • Intel Math Kernel Library - Matematiskt bibliotek för att accelerera prestanda och utvecklingstid
 • Intel Data Analytics Acceleration Library (Intel DAAL) - bibliotek som hjälper till att reducera tid för att utveckla högprestanda applikationer

Obs. Professional Edtion erbjuds även för Fortran utvecklare samt i en kombinerad edtion med både C++ och Fortran

 

INTEL PARALLEL STUDIO XE CLUSTER EDITION

Cluster Edtion inkluderar allt som ingår i Professional Edition. Den lägger till ett MPI kluster kommunikationsbibliotek, tillsammans med MPI felsök och justering för att designa, bygga, debugga och justera snabb parallell kod som inkluderar MPI.

För utvecklare som förutom kompilator och analysverktyg även behöver MPI biliotek och MPI analysverktyg. Cluster edtion inkluderar både C++ och Fortran kompilatorer och finns för för både Windows och Linux. Cluster edition inkluderar följande verktyg:

 • Intel MPI Library – skalbart MPI bibliotek för att bygga komplexa HPC klusterapplikationer
 • Intel Trace Analyzer and Collector – grafiskt verktyg för att öka förståelse av MPI applikationers beteende, hitta flaskhalsar och öka kvalité och prestanda
 • Intel MPI Benchmarks – en open source svit av MPI och kluster benchmarkrapporter
 • Intel Cluster Checker - verifierar att klusterkomponenter jobbar optimal tillsammans
 • Intel Advisor – tråd assistent för C, C++, C# och Fortran kod
 • Intel VTune Profiler – analyserar kod, isolerar problem och tipsar hur prestanda kan optimeras
 • Intel Inspector – minnes- och trådfelsökare för C, C++ och Fortran
 • Intel C och C++ kompilator – marknadens snabbaste C++ kompilator
 • Intel Distribution for Python - hjälper till att prestandaförbättra Python applikationer
 • Intel MKL och Intel IPP – matematiska och multimedia prestandabibliotek
 • Intel Threading Building Blocks – programmeringsmodell för parallell kod
 • Intel-provided Debug Solutions - baserade på GNU GDB för debugging på CPU, Intel GUP och FPGA
 • Intel Math Kernel Library - Matematiskt bibliotek för att accelerera prestanda och utvecklingstid
 • Intel Data Analytics Acceleration Library (Intel DAAL) - bibliotek som hjälper till att reducera tid för att utveckla högprestanda applikationer

 

Editioner

Matris som beskriver vad som ingår i de olika editionerna (både Fortran och C++)

PSXE 2020 Edition Matrix

Beskrivning av de olika produkterna:

Intel C / C++ compiler – marknadens snabbaste C++ kompilator

Intel Fortan compiler - marknadens snabbaste Fortran kompilator

Intel Distribution for Python - hjälper till att prestandaförbättra Python applikationer

Intel Threading Building Blocks – programmeringsmodell för parallell kod

Intel MKL och Intel IPP – matematiska och multimedia prestandabibliotek

Intel-provided Debug Solutions - baserade på GNU GDB för debugging på CPU, Intel GUP och FPGA för Linux

Intel Math Kernel Library - Matematiskt bibliotek för att accelerera prestanda och utvecklingstid

Intel Data Analytics Acceleration Library (Intel DAAL) - bibliotek som hjälper till att reducera tid för att utveckla högprestanda applikationer

Intel Advisor – tråd assistent för C, C++, C# och Fortran kod

Intel VTune Profiler – analyserar kod, isolerar problem och tipsar hur prestanda kan optimeras

Intel Inspector – minnes- och trådfelsökare för C, C++ och Fortran

 

 

Nyheter

intel xe 2020


Nyheter i Intel Parallel Studio XE 2020

 • Skriv applikationer som skalar med förbättrad parallellprestanda på de senaste Intel Xeon- och Intel Core -processorerna med hjälp av Intel® Advanced Vector Extensions 512 (Intel AVX-512) instruktioner.
 • Vektorisera och tråda din kod med OpenMP för att dra nytta av den senaste SIMD-aktiverade hårdvaran, inklusive Intel AVX-512.
 • Snabba upp AI-inferencing med kompilatorer från Intel, Intel Performance Libraries och analysverktyg som stöder Intel Deep Learning Boost med Vector Neural Network Instructions (VNNI) i andra generationens Intel Xeon skalbara processorer.
 • Utveckla för stora minnen på upp till 512 GB DIMMs. Identifiera, optimera och justera Intel-plattformar för Intel Optane DC-beständiga minne med Intel VTune -profiler.
 • Använd utökad grovkorns-profilering med insamling och analys av plattformsnivå i Intel VTune Profiler för att förstå och optimera plattformskonfigurationen för applikationer.
 • Utför cachesimuleringar för vektorisering med roofline-analys för L1, L2, L3 och DRAM i Intel Advisor.
 • Stöd för HPC i molnet hjälper dig att dra fördel av AWS Parallel Cluster och AWS Elastic Fabric Adapter för låg latens, kommunikation med hög bandbredd för MPI-applikationer med Intel MPI-biblioteket.
 • Få åtkomst till de senaste Intel Prestandabiblioteken och Intel Distribution for Python via conda *, PIP *, Docker Hub *, APT GET, YUM och NuGet.
 • Support för ytterligare ett operativsystem: Amazon Linux 2 *.
 • Stöd för de senaste standarderna och integrerade utvecklingsmiljöer (IDE):
  • Fullt stöd för C ++ 2017 med initialt stöd för C ++ 20
  • Fullt stöd för Fortran 2008 och utvidgad stöd för Fortran 2018
  • Python 3.7-stöd
  • Fullt OpenMP 4.5 och initialt stöd för OpenMP 5.0
  • Microsoft Visual Studio 2019 integration


Intel Parallel Studio XE 2020 Product Brief

Intel Parallel Studio XE 2020 Release Notes

Intel VTune Profiler XE 2020

OS

Intel C++ kompilatorer erbjuds för plattformarna Windows, Linux och Mac

 

Intel C++ integration för Windows

 Drop In Addition for C and C Development Windows


Intel C++ integration för Linux

Drop In Addition for C and C Development Linux

 

Intel C++ integration för MacOS X

Drop In Addition for C and C Development MacOS

Systemkrav

Processor Requirements

Systems based on IA-32 architecture are supported as target platforms on Windows* and Linux*. Systems based on Intel® 64 architectures below are supported both as host and target platforms.
Systems based on Intel® 64 architecture:
• Intel® Core™ processor family or higher
• Intel® Xeon® E5 v5 processor families recommended
• Intel® Xeon® E7 v5 processor families recommended
NOTE: It is assumed that the processors listed above are configured into homogeneous clusters.


Disk Space Requirements

12 GB of disk space (minimum) on a standard installation. Cluster installations require an
additional 4 GB of disk space.
NOTE: During the installation process, the installer may need up to 12 GB of additional temporary disk storage to manage the intermediate installation files.


Operating System Requirements

The operating systems listed below are supported by all tools on Intel® 64 Architecture. Individual tools may support additional operating systems and architecture configurations. See the individual tool release notes for full details.
• Amazon Linux 2
• Clear Linux
• Debian* 9.x, 10.x
• Fedora* 30.x
• Red Hat Enterprise Linux* 7.x, 8.x (equivalent CentOS versions supported, but not separately tested)
• SUSE Linux Enterprise Server* 12.x, 15.x
• Ubuntu* 16.04, 18.04, 19.04
• Microsoft* Windows* 10
• Microsoft* Windows* Server 2016, 2019
• macOS* 10.14, 10.15

The Intel MPI Library and Intel® Trace Analyzer and Collector are supported on Intel® Cluster Ready systems and HPC versions of the listed versions of Microsoft* Windows* Server. These tools are not supported on Ubuntu non-LTS systems.

Intel VTune Profiler, Intel Advisor, and Intel Inspector graphical user interfaces may require newer operating system versions. Please see their respective Release Notes documents for details.

Installation on IA-32 hosts is no longer supported by any tools.


Memory Requirements

2 GB RAM (minimum)


Additional Software Requirements

Development for a 32-bit target on a 64-bit host may require optional library components
(ia32-libs, lib32gcc1, lib32stdc++6, libc6-dev-i386, gcc-multilib, g++-multilib) to be installed from your Linux distribution.

On Microsoft Windows* OS, the Intel® C/C++ Compiler and Intel® Fortran Compiler require a version of Microsoft Visual Studio* to be installed. The following versions are currently supported:
• Microsoft Visual Studio* 2017, 2019
• Microsoft Visual Studio Express* (only for command line compilation)

On macOS*, the Intel® C/C++ Compiler and Intel® Fortran Compiler require a version of Xcode* to be installed. The following versions are currently supported:
• Xcode* 10.x, 11.x

A 64-bit operating system host is required to use the Intel® VTune™ Profiler graphical user interface to analyze collected profile data. Command line profiling and reporting is supported on a 32-bit operating system host. On Linux*, the following packages must be installed for the

Intel® VTune™ Profiler GUI:
• GTK+3
• X.Org (v1.0 or higher, v1.7 or higher is recommended)
• X.Org X11 libXss runtime library
• Network Security Services library (v3.22 or higher)
• ALSA library

 

Lic.alt.

Licensiering

Intel Parallel Studio XE erbjuds som sk evig (perpetual) licens utan tidsbegränsning. 12 månaders support och underhåll är alltid inkluderat i det initiala inköpet. Två licensalternativ erbjuds:

1. Named User är en systemlåst licens som är prissatt per användare. Licensen installeras lokalt på användarens maskin och varje användare behöver sin egna unika licens.
2. Floating licens kan delas av multipla användare samtidigt på flera system, adminstrerad från en licensserverr. Ett, två eller fem flytande licenser erbjuds. När en licens släpps av en användare kan en ny användare begära den.

Det finns en separat version för studenter (student edition) och utbildningsinstitutioner (academic).

Support

Support och Resurser

Vid varje inköp av Intel mjukvara inkluderas ett ettårigt supportavtal som kan förlängas till ett reducerat pris. Avtalet inkluderar fri access till senaste version och access/support till äldre versioner tillsammans med:
-direkt och privat interaktion med Intels tekniker. Möjlighet att skicka med konfidentiell information och kodexempel.
-hjälp med dina tekniska frågor och andra produktbehov för både äldre och nyare versioner
-tillgång till Intel Community Forum som täcker alla Intels mjukvaror
-access till Intels självhjälpsbibiliotek som bygger på decennium av utvecklares erfarenhet av att skapa högprestanda kod.  


Alternativ för Support service förnyelse:

Pre-Expire förlängning -Förläng avtalet i ytterligare 12 månader innan avtalet går ut.
Post-Expire förlängning -Ett förlängningsavtal kan köpas upp till 12 månader efter att avtalet gått ut och börjar gälla från förnyelse tillfället.


Hjälplänkar:

Alfasoft rekommenderar följande Intel sidor för support- och resurshjälp:

Behöver du hjälp med din beställing, eller har frågor omkring Intels produkter eller supportavtal, vänligen skicka ett email till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring oss på +46 (0)31-604380.