Kursusvilkår

  • Tilmelding er bindende
  • Ved afmelding mere end 8 virkedage før kursusstart faktureres 50% af kursuafgiften
  • Ved afmelding mindre end 8 virkedage før kursusstart faktureres hele kursuafgiften
  • Vi forbeholder os retten til at aflyse et planlagt kursus
  • Vi forbeholder os retten til at forhåndsfakturere visse kurser
  • Læs fuldstændige kursusvilkår

Alfasoft - Kurser og Seminar

mathcadprime transparent100In this course, you will learn advanced functionality using Mathcad Prime 3.1. You will learn about Mathcad Prime 3.1 advanced functionality in data exchange and analysis, programming, symbolics, and differential equations. At the end of each module, you will find a set of review questions to reinforce critical topics from that module.

Start dato 04. Dec 2019, 9:00
Slut dato 04. Dec 2019, 16:00
Pris 2600 DKK + Moms
Det foregår Copenhagen, Denmark

Denna kurs riktar sig till dem som idag använder Mathcad version 15 eller äldre. Vi går igenom alla skillnader man behöver känna till för att gå till Prime och redogör för vilka alternativ som finns för funktionalitet som saknas i Prime. Vi kommer också gå igenom vad man behöver tänka på vid konvertering av äldre Mathcad-dokument till Prime.

Start dato 05. Dec 2019, 9:00
Slut dato 05. Dec 2019, 16:00
Pris 2600 DKK + Moms
Det foregår Copenhagen, Denmark