HVAD ER NVIVO?

NVivo til Teams    NVivo til Mac     NVivo 12 til Win


Er du overvældet af store mængder ikke-numeriske data?

Når vi skal undersøge noget, svare på spørgsmål eller ganske enkelt finde ud af ting, leder vi ofte efter information som kan hjælpe os. Som regel vil tal eller lineære data alene ikke kunne give os hele billedet. Kvalitative eller ustruktureret data kan ofte være nøglen til en dybere indsigt og nye opdagelser, som kan revolutionere dine anbefalinger og give dig et forspring indenfor dit forskningsfelt. 

Det kan være at du arbejder med kvalitative data for at evaluere socialpolitikk, gennemgå tilbagemeldinger fra patienter, forske på ungdomskultur eller gennemføre forskning i forbindelse med en mastergrad. Udfordringen med denne type forskning er at finde ud af hvad man skal stille op med al den information man har indsamlet. Hvordan kan man hurtig finde nyttig information i mange forskellige kilder eller blandt svar fra utallige respondenter?

Det er her NVivo kommer ind.

NVivo er et program som understøtter kvalitative data og blandede forskningsmetoder. Det er designet til at hjælpe dig med at organisere, analysere og få indsyn i ustrukturerede eller kvalitative data som f.eks. interviews, åbne spørgeundersøgelser, artikler, social media og webindhold.

Uden NVivo vil dit arbejde med kvalitative data blive mere tidskrævende, vanskelig at administrere og tungt at finde rundt i. Desuden, at gennemføre denne type forskning uden software, gør det vanskelig at se sammenhænge i dine data og få ny indsigt som kan give dig et fortrin.

NVivo giver dig en brugerflade hvor du kan organisere og administrere dit materiale så du kan finde svarene du leder efter i din forskning. Det giver dig også et værktøj til at lave forespørgsler i dine data på en meget mere effektiv måde.

Ved at benytte NVivo i dine forskningsprojekter kan du:

  • Arbejde mere effektivt
  • Spare tid
  • Hurtig organisere, gemme og hente data
  • Afsløre sammenhænge på måder som ikke er mulig manuelt
  • Understøtte dine fund med stærke beviser 

NVivo gør din forskning mobil. Du kan arbejde i felten, på arbejdspladsen, hjemme - kort sagt over alt. NVivo sørger også for at sikre din forskning.

Med værktøj til at klassificere, sortere og arrangere information, påskynder NVivo forskningsprocessen og giver dig mere tid til at analysere materialet, identifisere temaer, samle indsigt og udvikle meningsfulde, evidensbaserede konklusioner.

  • Vælg mellem at arbejde enten med NVivo til Windows eller NVivo til Mac
  • Eller arbejd samtidig med dine kolleger i fælles projekter med NVivo til Teams

Brug knapperne ovenfor for at læse om de forskellige versioner.