WHAT IS NVIVO?

Collaboration    NVivo for Win and Mac    Transcription

 

Oivalluksia tehokkaalla analyysilla

NVivo auttaa sinua löytämään uusia ideoita laadullisista ja monimenetelmistä aineistoista. Löydä oivalluksia ja tuota selkeästi muotoillut tutkimustulokset, jotka  perustuvat vahvaan tieteelliseen näyttöön.

NVivo Home LHSStarTemplate

NVivolla voit organisoida, tallentaa ja analysoida tietojasi.
Työskentele tehokkaammin, suorita syvällisempiä analyysejä useista lähteistä ja todista tutkimukseen perustuen löytöjäsi NVivon avulla.

  • Tuo tietoja mistä tahansa lähteistä
  • Analysoi dataa edistyneillä hallinta-, kysely- ja visualisointityökaluilla
  • Esitä monimutkaisia kysymyksiä aineistolle teemojen tunnistamiseksi ja selkeän johtopäätöksen tekemiseksi
  • Säästä aikaasi ja saavutat tutkimustulokset nopeammine

 

Lue miten hyödynnät NVivoa

NVivo tarjoaa luokkansa parhaimmat ominaisuudet kaikille tutkijoille, joten saat aineistoistasi enemmän.

 

Lisää Tuottavuutta

Löydät nopeammin yleisiä teemoja ja näyttöön perustuvia oivalluksia, joten voit tehdä enemmän vähemmässä ajassa.

NVivo home

Löydät syvempiä oivalluksia.

Esitä kriittisiä kysymyksiä aineistoille ja löydä malleja ja yhteyksiä, joita ei ole mahdollista löytää manuaallisti.

NVivo home deeper insights cross tab

Tee johtopäätöksiä

Saat kokonaiskuvan tuloksista tai arvioinnin vaikutuksista.

NVivo home robust explore diagram

Toimittaa kattavat havainnot

Tavoita ja esitä pätevät johtopäätökset tehokkaiden tulosten luomiseksi.

NVivo home comprehensive framework matrix

 
                                                                

                                                                                                                                                                                                  BUY NOW