RAD Studio

i kategorien Embarcadero Nyheter

10 10.4 banner sizes social sydney 187x85

[02.Juni.2020] RAD Studio 10.4 Sydney. Den ultimate utviklingsplattformen for Windows 10, Linux, Mac, mobil og IoT.

 

Embarcadero RAD Studio 10.4 Sydney er ute med en rekke nyheter:

 • Store forbedringer i ”Delphi Code Insight”
 • Nye språkfunksjoner i Delphi
 • ”Unified Memory Management” over samtlige supporterte plattformer for både Delphi og C++Builder
 • Nye VCL-komponenter, ”per-control styling”, ”high DPI styles” og mer
 • Forbedret multi-plattform støtte i Delphi
 • En rekke forbedringer i FireDAC for databaseaksess
 • ”Unified installer” for online og offline installasjoner
 • IDE bruker- og ytelsesforbedringer
 • Ny debugger for Windows 64-bit C++
 • C++ ”toolchain” ytelses- og kvalitetsforbedringer
 • Uvidet C++ bibliotekstøtte
 • Forbedret CMake for C++ funksjonalitet og kompabilitet med andre ”toolchains”
 • Over 1000 kvalitets- og ytelsesforbedringer
 • …og mye mer!


Se "What’s New in 10.4" video

Les "What’s New in 10.4 Product Page"