HVA ER NVIVO?

NVivo for Teams    NVivo for Mac     NVivo 12 for Win


Er du overveldet av store mengder ikke-numeriske data?

Når vi skal undersøke en sak, svare på spørsmål eller ganske enkelt finne ut av ting, leter vi ofte etter informasjon som kan hjelpe oss. Som regel vil ikke tall eller lineære data alene kunne gi oss hele bildet. Kvalitative eller ustrukturerte data kan ofte være nøkkelen til en dypere innsikt og nye oppdagelser, som kan revolusjonere dine anbefalinger og gi deg et forsprang i ditt forskningsfelt. 

Det kan være at du jobber med kvalitative data for å evaluere sosialpolitikk, gjennomgå tilbakemeldinger fra pasienter, forske på ungdomskultur eller gjennomføre forskning i forbindelse med en mastergrad. Utfordringen med denne type forskning er å finne ut hva man skal gjøre med all informasjonen man har samlet inn. Hvordan kan man raskt finne nyttig informasjon i mange ulike kilder og blant svar fra utallige respondenter?

Det er her NVivo kommer inn.

NVivo er et program som støtter kvalitative data og blandede forskningsmetoder. Det er designet for å hjelpe deg med  å organisere, analysere og få innsyn i ustrukturerte eller kvalitative data som f.eks. intervjuer, åpne spørreundersøkelser, artikler, sosiale media og webinnhold.

Uten NVivo vil ditt arbeid med kvalitative data bli mer tidkrevende, vanskelig å administrere og tungvint å finne fram i. Dessuten, å gjennomføre denne typen forskning uten programvare, gjør det vanskelig å se sammenhenger i dine data og få ny innsikt som kan gi deg et fortrinn.

NVivo gir deg et sted hvor du kan organisere og administrere ditt materiale slik at du kan finne svarene du søker i din forskning. Det gir deg også verktøy for å lage spørringer blant dine data på en mye mer effektiv måte.

Ved å benytte NVivo i dine forskningsprosjekter kan du:

  • Arbeide mer effektivt
  • Spare tid
  • Raskt organisere, lagre og hente fram igjen data
  • Avsløre sammenhenger på måter som ikke er mulig manuelt
  • Støtte opp funn med sterke bevis 

NVivo gjør din forskning mobil. Du kan jobbe i felten, på arbeidsplassen, hjemme - kort sagt over alt. NVivo sørger også for å sikre din forskning.

Med verktøy for å klassifisere, sortere og arrangere informasjon, påskynder NVivo forskningsprosessen og gir deg mer tid til å analysere materialet, identifisere temaer, samle innsikt og utvikle meningsfulle, evidensbaserte konklusjoner.

  • Velg å arbeide enten med NVivo for Windows eller NVivo for Mac
  • Eller arbeid samtidig med dine kolleger i felles prosjekter med NVivo for Teams

Bruk knappene ovenfor for å lese om de forskjellige versjonene.