10 10.4 banner sizes social sydney 187x85

[02.juni.2020] RAD Studio 10.4 Sydney har lanserats! Den ultimata utvecklings-plattformen för Windows 10, Linux, Mac, Mobilen och IoT. 

Embarcadero RAD Studio 10.4 Sydney är släppt med en mängd nyheter:

Nytt i version 10.4 Sydney:

 • Stora förbättringar i ”Delphi Code Insight”
 • Nya Delphi språkfunktioner
 • ”Unified Memory Management” över samtliga supporterade plattformar för både Delphi och C++Builder
 • Nya VCL komponenter, ”per-control styling”, ”high DPI styles” mm
 • Förbättrad Delphi multi-plattform support
 • En mängd förbättringar i FireDAC för databasåtkomst
 • ”Unified installer” för online och offline installationer
 • IDE användar- och prestandaförbättringar
 • Ny debugger för Windows 64-bit C++
 • C++ ”toolchain” prestanda- och kvalitétsförbättringar
 • Utökat C++ biblioteksupport
 • Förbättrat CMake för C++ funktionalitet och kompabilitet med andra ”toolchains”
 • Över 1000 kvalitéts- och prestandaförbättringar

...och mycket mer!

Se "What´s new in RAD Studio 10.4" video

Mer info om RAD Studio