Laboratorium

ChemDraw Prime Product Image 150x150

Perkin Elmer

The latest release of PerkinElmer’s scientific productivity suite serves researchers, students and faculty better than ever before!

ChemDraw® and ChemOffice® 19 helps you draw molecules and reactions faster than before. Hotkeys and reaction shortcut enhancements will improve your user experience with ChemDraw by cutting down drastically the amount of time needed to draw complex molecules and reactions to a sequence of key strokes.

KÖP Read More

designexpert logo

Statease

Statistik, särskilt Design of Experiment (DOE), är ett kraftfullt verktyg för att förbättra produkter, processer eller produktutveckling. Du kanske behöver uppfylla ett Six Sigma-mål, sänka kostnaderna eller lösa ett processproblem. Design-Expert gör det otroligt enkelt att använda multifaktorverktyg.

KÖP Läs mer