Laboratorium

grams logo 100

GRAMS/AI version 9.3

GRAMS/AI är erkänd som branschstandard för visualisering, bearbetning och hantering av spektroskopidata och erbjuder en uppsättning kompletterande, fullt integrerade applikationer som ökar produktiviteten inom alla områden av spektroskopisk analys.

Kärnapplikationen, GRAMS/AI, eliminerar behovet av flera instrumentprogrampaket genom att tillhandahålla en enda, integrerad miljö för datahantering och analys. Det effektiviserar datatillgång och underlättar vetenskapligt samarbete, samt minskar de totala kostnaderna för programvaruutbildning.

grams 1

 Läs mer

grams 2

Grams IQ

Multivariata dataanalysmetoder används i stor utsträckning vid användning av moderna spektroskopiska instrument för att kunna lösa kvalitativa och kvantitativa analysproblem. Kemometriska tekniker som PLS, PCR, PCA och diskriminant analys har blivit standardverktyg för att snabbt analysera komplexa spektrala prover. Att skapa robusta kemometriska modeller kräver vanligtvis att testa många olika tillvägagångssätt för att bearbeta data. Thermo Scientific™ spektroskopiska programvara, GRAMS IQ™, är utformad för att göra denna process så enkel och okomplicerad som möjligt. 

grams 3

Grams Envision

Överför data snabbt och enkelt till andra produkter inom GRAMS programserie med GRAMS Envision™, en spektroskopiprogramvara för komplex datavisualisering. Den integrerade webbläsaren tillåter sömlös anslutning till företagsdatahanteringsportaler och webbaserade sökverktyg.

Med Inform Report Designer kan forskare skapa anpassade mallar och tillämpa standardiserade rapporter på data från flera instrumentleverantörer.

grams 4

Spectral DB

Inkluderas kostnadsfritt med GRAMS/AI

Spara enkelt, organisera, hämta, visa och dela data med andra i din arbetsgrupp med Spectral DB Library för Spectral Data Management. Detta unika datahanteringsverktyg organiserar spektra och kromatogram i en databas.

grams 5

Spectral ID

Spektral matchning eller “biblioteksökning” är en av de mest effektiva metoderna för kvalitativ identifiering av föreningar. För detta ändamål är Spectral ID den mest omfattande sökprogramvaran som finns tillgänglig. Den är snabb och enkel att använda och är kompatibel med MS, IR, Raman, UV-Vis, fluorescens och NIR-data. Spektral ID stödjer alla populära kommersiella bibliotek såsom NIST, Wiley, etc. Programvaran kan automatiskt upptäcka hundratals olika filformat och kan länka och dela data med Thermo Scientific GRAMS/AI och Agilents HP Chemstation programvara.

grams 6

GRAMS/3D

Hantera stora 3D-datamängder i realtid på din dator och se osynlig information gömd i flerdimensionella data med GRAMS/3D, ett interaktivt visualiseringspaket för spektroskopidata och kemometrisk modellering.
GRAMS/3D lägger till interaktiv 3D-grafisk visualisering i realtid till den omfattande listan över funktioner som redan ingår i GRAMS/AI. GRAMS/3D tillhandahåller högkvalitativ 3D-grafik med prestanda som tidigare endast var möjlig på dyra arbetsstationer.

grams 7

PLSplus/IQ

Verktyg för spektroskopisk kemometri

För att lösa kvalitativa och kvantitativa analysproblem har multivariata metoder för dataanalys blivit ett vanligt använt verktyg i moderna spektroskopiska instrument. Kemometriska tekniker, såsom PLS, PCR, PCA och diskriminanta analyser har blivit standardmetoder för att snabbt analysera komplexa prov från spektrala egenskaper. Den oberoende GRAMS IQ utökar funktionerna hos GRAMS/AI med ett lättförståeligt steg-för-steg grafiskt användargränssnitt. GRAMS IQ skapar och distribuerar kemometriska kalibreringsmodeller för laboratorier och produktionslinjer. En separat IQ Predict-modul kan användas för att distribuera GRAMS IQ-kalibrering till flera GRAMS/AI-användare i ett ”förutsägbart” läge. GRAMS IQ upprätthåller kompabilitet med PLSPlus/IQ-datafiler.

grams 8

QuickQuant

Spektroskopiprogramvaran QuickQuant ActiveApp ™ - möjliggör enkel kvantifiering av toppar i spektra eller kromatogram. QuickQuant-programvaran är utformad för analys av enkla provtyper då multivariata kalibreringsmetoder är onödiga eller komplexa. Den har en guidedriven kalibreringsbyggare som vägleder användaren genom att skapa eller redigera en kalibrering. Flera komponentband och baslinjer kan definieras och justeras grafiskt, och användare kan tillämpa linjära, kvadratiska eller kubiska ekvationer för att beräkna den slutliga kalibreringen. 

grams 9

ExcelExchange

ExcelExchange-modulen tillåter sömlös dataöverföring mellan GRAMS/AI-spektraldatafiler och Microsoft Excel-kalkylblad. Data kan enkelt överföras i två riktningar: från GRAMS datafiler till Excel kalkylblad, från kalkylblad till datafiler.