Matematik

mathcadprime 4 cmyk

Mathcad Prime

Mathcad vill ge dig och ditt företag en ökad effektivitet, ett mer stabilt utförande av beräkningar och en högre produktivitet. Detta visar sig i en enklare hantering av data och enheter, förbättrad redigering av arbetsdokument och bättre integration med andra applikationer.

KÖP Läs mer

mathtype 7 box 100

MathType 7 Nyhet!

MathType är en kraftfull och interaktivt redigeringsprogram för ekvationer. Programmet fungerar för Windows/Macintosh och låter dig skapa matematiska formler för ordbehandlare, webbsidor, publiceringsverktyg, presentationer och för TeX, LaTeX och MathML dokument.

KÖP Läs mer

abaqus logo100px

Abaqus

Abaqus Unified FEA erbjuder en kraftfull och komplett simuleringslösning som går att använda inom alla industrier. Bland annat används det till simuleringar av dynamiska vibrationer, flerkroppssystem, krascher, olinjär statik, termiska kopplingar, akustik, FEM och mycket annat. Detta är ett komplett verktyg för de alla typer av simuleringar som kommer att reducera din utvecklingstid och dina kostnader.

Läs mer

Altair Brandmark Hz RGB FullColor

Altair Embed

Altair Embed® är en visuell utvecklingsmiljö för modellbaserad utveckling av inbyggda system. Dess högeffektiva diagram-till-kod möjligheter förkortar utvecklingstiden och ökar produktens kvalitet.
Med Altair Embed kan du snabbt utveckla virtuella prototyper av alla dynamiska system.  Modellerna byggs enkelt genom att skjuta block in till arbetsytan och sedan binda ihop dem  med hjälp av musen.

Läs mer