Clue digital ordbok

Förstavalet för Näringslivet

clue logo

Clue är en digital ordbok speciellt utformad för att möta näringslivets språkbehov. Clue omfattar allt från allmänt affärsspråk och dagligt tal, till avancerad terminologi inom områden som ekonomi, juridik, medicin samt många tekniska discipliner.

Clue är lätt att använda och väldigt snabb vilket gör att det kan söka medan du skriver. Ordlistan visar kompletterande hänvisningar och förklaringar för att du ska använda rätt ord i rätt sammanhang.

Clue finns för alla enheter. Du kan använda Clue på PC och Mac, i webbläsaren eller som app för iOS och Android.

Clue har utvecklats i samarbete med näringslivet, professionella redaktörer och översättare. Ordboken i Clue uppdateras kontinuerligt eftersom det med ny teknologi följer ny terminologi, vilken behöver adderas.

I prenumerationen av Clue ingår uppdateringar (av både innehåll och funktion), samt gratis support.

Språk

Clue levereras som en tvåspråkig ordbok - du får förslag på två språk samtidigt. Tillgängliga språkpar är:

Svenska / Engelska
Norska / Engelska
Danska / Engelska
Finska / Engelska
Franska / Engelska
Franska / Norska
Spanska / Engelska
Spanska / Norska
Tyska / Norska
Polska / Engelska
Portugisiska / Engelska
Ryska / Engelska

Även lingvistiska ordböcker ingår om du köper något av dessa språk:


 • Svenska
 • Skandinavisk (Danska / Norska / Svenska)
 • Engelska
 • Norska (bokmål)
 • Norska
 • Danska
 • Franska
 • Tyska
 • Spanska

Fackordböcker

Clue Premium
Marknadens mest omfattande digitala ordbok för företag och innehåller alla Clue-ordböcker. Clue Premium innehåller ord och uttryck från mer än 200 olika ämnesområden utöver det allmänna affärsspråket och det dagliga talspråket.

Clue Teknisk
Ordboken för industrier som bygg, tele och data, olja och offshore. Dessutom innehåller Clue Technical även det allmänna affärsspråket och det dagliga talspråket.

Clue Ekonomisk/Juridisk
Den professionella ordlistan för alla som arbetar inom juridik och ekonomi. Några av ämnesområdena är: ekonomi, försäkring, redovisning, revision och offentlig förvaltning. Dessutom innehåller Clue Economic/Legal även det allmänna affärsspråket och det dagliga talspråket.

Clue Bas
Innehåller det allmänna affärsspråket och det dagliga talspråket. Clue Basis ingår i både Clue Premium, Clue Technical och Clue Economic/Legal.

Licenser

Singel-licens
Du kan prenumerera på enskilda licenser för användning online eller offline.

  • Clue Online ger dig tillgång från alla webbläsare. I prenumerationen ingår också en Clue app för iOS och Android.
  • Clue Offline installeras på PC och/eller Mac. I prenumerationen ingår också tillgång till Clue Online med tillhörande appar.

Singel-licensen kan installeras på enstaka maskiner (en licens är en installation) eller på server för namngivna användare (gäller från 5 användare).

Volym-licens
För många företag kan ett volymavtal vara en fördelaktig lösning. Detta avtal baserar sig antingen på det totala antalet anställda eller antal datorer i företaget. Volymavtal innehåller Clue Premium med alla tillgängliga språk.

Volym-Online
Årlig prenumeration på Clue från alla webbläsare, inklusive användning av app för Android och iOS.

Volym-Offline Plus
Årlig prenumeration på Clue som innehåller både Clue installerat på enstaka maskiner och/eller server och Clue Online med appar för Android och iOS.

Systemkrav

Clue finns för PC och Mac, till webbläsaren och som app för iOS och Android.

Priser

Vänligen kontakta Alfasoft för prisuppgift och offert.