Statistik och Analys

N12 Logo High res

NVivo

Har du mycket data att gå igenom och analysera? Förlorar du översikten av dina anteckningar? NVivo är det globalt ledande verktyget för kvalitativ analys och hjälper dig att komma åt, organisera och analysera ostrukturerad information i material som textdokument, intervjuer, bilder, ljud, video, kalkylblad och databastabeller.

KÖP Läs mer

NVivo Transcription logo

NVivo Transcription

Lägger du också timmar på att transkribera och förlorar dyrbar tid som kunnat läggas på analysen och forskningen istället? Nu kan du ladda upp dina intervjuer och andra ljudfiler och låta NVivo transkribera automatiskt åt dig. Funktionen har stöd för ett flertal språk, bl.a. svenska.

Läs mer

logo2018

Atlas.Ti

ATLAS.ti är ett kraftfullt verktyg för kvalitativ analys av stora mängder data som text, bilder, ljud och video. Avancerade funktioner hjälper dig att på ett kreativt och systematiskt sätt organisera, kategorisera och hantera ditt material och din data.

KÖP Läs mer

designexpert logo

Stat-Ease

Statistik, särskilt Design of Experiment (DOE), är ett kraftfullt verktyg för att förbättra produkter, processer eller produktutveckling. Du kanske behöver uppfylla ett Six Sigma-mål, sänka kostnaderna eller lösa ett processproblem. Design-Expert gör det otroligt enkelt att använda multifaktorverktyg.

KÖP LÄS MER

sigmaplot14 box small 100

SigmaPlot 15 Nyhet! 

Med SigmaPlot kan du skapa och modifiera exakta grafer precis som du vill ha dem. Du kan enkelt och intuitivt presentera statistiska slutsatser och analyser. Behöver du ett verktyg för att skapa publikationsklara grafer och diagram samt enkelt och smidigt presentera din statistiska analys så är SigmaPlot programmet för dig! Sigmaplot har länge varit branschstandard inom de vetenskapliga och tekniska områdena.

KÖP Läs mer

systat13box100

Systat 13

SYSTAT är ett mångsidigt och omfattande mjukvarupaket för statistik. Det använder en lång rad kraftfulla tekniker för att stötta många typer av forskning. Nybörjare inom statistik har stor användning av SYSTATs menyer i gränssnittet för att utföra enkla analyser och presentera eller rapportera resultaten i attraktiva 2D och 3D grafer.

KÖP Läs mer

stata 17 box e1620220563331

Stata 17 Nyhet!

Stata är ett komplett och kraftfullt statistikpaket som är avsett för forskare inom alla ämnesområden. Med Stata får du allt du behöver i ett övergripande paket helt utan årliga licensavgifter.

KÖP Läs mer

eviews11 news

EViews 11

I mer än 25 år har Eviews erbjudit innovativa lösningar för ekonometrisk analys, forecasting, och simulering. Med Eviews användarvänliga miljö får du snabbt tillgång till verktygen du behöver. Med EViews kan du snabbt och enkelt hantera data, utföra statistiska analyser, generera prognoser och simulera modeller.

Läs meraptech-gauss-logo-100

GAUSS 18

GAUSS™ matematik och -statistiksystem är ett snabbt matrisbaserat programmeringsspråk som används av vetenskapsmän, ingenjörer, statistiker, biologer, ekonomer och finansiella analytiker

Läs mer

 

Andra produkter i denna kategori

 

 

stattransfer11box-100

Stat/Transfer

Stat/Transfer är det enklaste och snabbaste sättet att föra över data från kalkylblad, databaser och statistikprogram. Det är en kvick och pålitlig lösning för att flytta data mellan de allra flesta statistikprogrammen.

Stat/Transfer är mycket lättanvänt med en tilltalande interface och oavsett om du ska flytta en enkel tabell från Excel till Stata eller stora datamängder mellan statistiska paket så kommer Stat/Transfer spara dig både tid och pengar. 

KÖP Producentsida

 

 

 

sigmastat logo small

SigmaStat 4.0

SigmaStat innehåller kraftfulla men lättanvända verktyg för statistiska analyser anpassade för forskare och ingenjörer i alla ämnesområden. SigmaStat guidar och hjälper dig både att välja rätt statistiskt test för just din data samt att tolka resultaten av analysen. Editera och modifiera sedan dina rapporterar och grafer i detalj och exportera ditt arbete i ett format redo för publikation.

KÖP Producentsida

 

tcurve2d-100

TableCurve 2D

TableCurve 2D® ger ingenjörer och forskare makten att hitta ideala modeller även för den mest komplexa data. Detta är möjligt genom att TableCurve 2D erbjuder tusentals ekvationer, inklusive ickeparametriska beräkningsprocedurer, på ett enkelt och intuitivt sätt.

 

tcurve3d-100

TableCurve 3D

TableCurve 3D® ger ingenjörer och forskare makten att hitta ideala modeller även för den mest komplexa data, inklusive ekvationer som inte ens övervägts

 

peakfitbox small

PeakFit

PeakFit gör jobbet åt dig för de flesta dataset. Vad som tidigare tog timmar tar nu minuter – med endast ett par musklick! Om du har extremt komplexa eller skräpiga dataset är sofistikeringen och djupet i PeakFits tekniker för datahantering omatchad.

 

sigmascanbox small

SigmaScan

Som vetenskapsman, ingenjör eller tekniker ställs du ofta inför problem som är svåra att mäta men enkla att fånga på bild. SigmaScan är en komplett PC-bildlösning för vetenskapsmän – med allt från bildinsamling till dataanalys. SigmaScan Pro erbjuder fullständig kompabilitet; du kan fånga bilder med valfri enhet med TWAIN-stöd, och hantera en uppsjö av bildformat och andra format.

 

mystat logo small

MYSTAT

Mystat är helt gratis. Det är en anpassad, studentorienterad version av Systat Software Inc's statistiska flaggskepp Systat.

PRODUCENTSIDA