WHAT IS NVIVO?

Collaboration    NVivo for Win and Mac    Transcription

 

Kom till djupare insikter med kraftfull analys av din data

NVivo hjälper dig att utforska och upptäcka mer om din kvalitativa data. Nå rikare insikter och producera tydliga försvarbara slutsatser, backade av rigorösa bevis.

NVivo Home LHSStarTemplate

NVivo är en plats för att organisera, lagra och analysera data.
Arbeta mer effektivt, genomför djupare analyser med data från fler källor och försvara dina slutsatser med NVivo.

  • Importera data från vilken källa som helst
  • Analysera data med avancerade verktyg för att hantera, ställa frågor och visualisera data
  • Ställ komplexa frågor till din data för att identifiera teman och dra slutsatser
  • Nå robusta forskningsresultat på kortare tid

 

Upptäck hur NVivo jobbar för dig

NVivo innehåller alla funktioner en forskare kan tänkas behöva för att kunna bearbeta, ställa frågor och komma till insikt om sin data.

 

Ökad produktivitet

Hitta vanliga teman och nå evidensbaserade insikter snabbare, så att du kan göra mer på kortare tid.

NVivo home

Djupare insikter

Ställ kritiska frågor till din data och hitta mönster och kopplingar som inte är möjligt manuellt.

NVivo home deeper insights cross tab

Robusta slutsatser

Se hela bilden när du redovisar resultat eller utvärderar inverkan.

NVivo home robust explore diagram

Omfattande resultat

Nå och presentera värdefulla, försvarbara slutsatser och skapa resultat.

NVivo home comprehensive framework matrix

 
                                                                

                                                                                                                                                                                                  BUY NOW