inteloneapi2022

 

hpc toolkit rgb 3000

Intel oneAPI Base & HPC Toolkit

Utveckla, analysera, optimera och skala optimerade HPC applikationer för olika arkitekturer med vektorisering, multithreading, multi-nodeparallellisering och minnes optimeringstekniker. 

Intel oneAPI Base & HPC Toolkit erbjuder verktyg och bibliotek för utveckling av högpresterande applikationer med stöd för standarder som Data Parallel C++, C/C++, Fortran, Python, OpenMP and MPI till en mängd Intel arkitekturer: CPU, GPU, FPGA och acceleratorer.

KÖP Läs mer

iot toolkit rgb 3000

Intel oneAPI Base & IoT Toolkit

Intel oneAPI Base & IoT Toolkit hjälper utvecklare att optimera kraften inom "big data" till globala innovationer inom IoT såsom - sjukvård, smarta hem, industri, detaljhandel, flyg och mer. Med en komplett uppsättning tvärarkitekturverktyg utvecklar prestandabibliotek och kompilatorer IoT-applikationer effektivt och förenklar distribution över Intel- CPUer, GPU:er, FPGA:s.

KÖP Läs mer

rendering toolkit rgb 3000

Intel oneAPI Base & Rendering Toolkit

Leverera trovärdig, interaktiv, hyperrealistisk renderings- och visualiseringsapplikationer för vetenskaplig visualisering och tillverkning med högpresterande öppet källbibliotek, avancerade analysverktyg och mer.

KÖP Läs mer

 

base toolkit

Intel oneAPI Base Toolkit

Ta den smarta vägen för att påskynda datorarkitektur med hjälp av en kärnuppsättning av avancerade kompilatorer, bibliotek och analysverktyg i Intel oneAPI Base Toolkit.

Base Toolkit rekommenderas för nyutveckling med Data Parallel C++. För befintliga användare av Intel Parallel Studio och för utvecklare med befintlig kod reommenderas  Intel oneAPI Base & HPC Toolkit.

KÖP LÄS MER

 

intel c box 100

Intel Parallel Studio C++

Intel erbjuder flera olika typer av sviter för C/C++ utvecklare för utveckling på Windows, Linux eller Mac. Sviterna utgår från utvecklarens behov där den minsta sviten inkluderar Intels C++ kompilator och bibliotek och där de mer avancerade sviterna även inkluderar Intels analys- och klusterverktyg.

Intel Parallel Studio heter numera Intel oneAPI Base and HPC Toolkit. Samtliga komponenter som ingick i IPS ingår i oneAPI Toolkit + mycket mer!

LÄS MER

 

intel fortran studio xe box 100

Intel Parallel Studio Fortran 

Intel erbjuder flera olika typer av sviter för Fortran utvecklare för utveckling på Windows, Linux eller Mac. Sviterna utgår från utvecklarens behov där den minsta sviten inkluderar Intels Fortran kompilator och bibliotek och där de mer avancerade sviterna även inkluderar Intels analys- och klusterverktyg.

Intel Parallel Studio heter numera Intel oneAPI Base and HPC Toolkit. Samtliga komponenter som ingick i IPS ingår i oneAPI Toolkit + mycket mer!

 LÄS MER

 

intel parallelstudio 200

Intel Parallel Studio C++ och Fortran 

Intel erbjuder även sviter som inkluderar både C++ och Fortran för Windows, Lunux eller Mac. Sviterna utgår från utvecklarens behov där den minsta sviten inkluderar Intels C++ och Fortran kompilatorer och där de mer avancerade sviterna även inkluderar Intels analys- och klusterverktyg.

Intel Parallel Studio heter numera Intel oneAPI Base and HPC Toolkit. Samtliga komponenter som ingick i IPS ingår i oneAPI Toolkit + mycket mer!

 LÄS MER

 

intelclusterstudio xe 100

Intel Parallel Studio Cluster Edtion

Intel Parallel Studio Cluster Edition möter de utmaningar som HPC-utvecklare står inför genom att för första gången tillhandahålla en omfattande uppsättning verktyg som gör det möjligt för utvecklare att öka HPC-applikationsprestanda och tillförlitlighet. Den kombinerar Intels beprövade klusterverktyg med Intels avancerade tråd / minneskorrektionsanalys och prestandaprofileringsverktyg för att möjliggöra skalning av applikationsutveckling för dagens och morgondagens HPC-klustersystem.

Intel Parallel Studio Cluster Edition heter numera Intel oneAPI Base and HPC Toolkit Multi-Node. Samtliga komponenter som ingick i IPS ingår i oneAPI Toolkit + mycket mer!

LÄS MERint sysstudio 2016

Intel System Studio

En ny integrerad utvecklingssvit som möjliggör snabbare utveckling, testning och optimering av Intel baserade inbyggda- och mobila system. Intel System Studios avancerade debugg- och felsökningsverktyg hjälper utvecklare att snabba upp tiden till marknaden och stärka tillförlitligheten av komplexa system. Verktygets analysinstrument ger djup insikt för justering av optimal energieffektivitet och prestanda.

Intel System Studio heter numera Intel oneAPI Base and IoT Toolkit. Samtliga komppnenter som ingick i ISS ingår i oneAPI Toolkit + mycket mer!

 LÄS MER

intel-logo-100

Övriga Intelverktyg

Vi erbjuder vissa av Intels produkter separat såsom Intel VTune Profiler, MPI och Intel SDK.

KÖP Läs mer